• kniha

Zina Rajnochová
Muži za to nemůžou, ale ženy také ne

Těžko by se mezi námi našel někdo, kdo se se svým partnerem někdy nepohodl či nepohádal. Často si po takových zbytečných hádkách sami klademe otázku, proč se vlastně hádáme? Kde je příčina těch - často malicherných - sporů? Lze jim nějak předcházet? Existuje vůbec nějaký "návod", jak žít s milencem/milenkou, přítelem/přítelkyní, manželem/manželkou ve shodě?
Jedním z pokusů odpovědět na tyto otázky je tato originální kniha, která přináší úplnì nový pohled na danou problematiku. Autorka vymezuje základní lidské typy zcela neotřelým způsobem. Z odlišnosti obou typů v závislosti na pohlaví pak staví modelové situace soužití, předvídá konflikty, zároveň ovšem nabízí i jejich možné řešení. Součástí knihy pak jsou i "zlaté rady", které onen kýžený "návod" obsahují.
Tyto rady ale dokáže využít pouze takový člověk, který se umí nad sebou i okolním světem zamyslet. Průvodcem na této cestě mu mohou být jak konkrétní příklady ze života, na nichž autorka dokládá svoji teorii, tak automatické vizuální barevné kresby.

Cena knihy: 199,- Kč

Knihu můžete najít ve vybraných knihkupectvích nebo si ji zakoupit přímo u Ziny na +420 220 920 820 nebo 777 804 557.