• feng_shuej_plakat_zmenseny

Podle pa-kua má na náš život velký vliv místo, kde žijeme. Pa-kua je starodávné učení a je součástí učení feng- šuej. V jednotlivých částech bytu nebo místností se nacházejí oblasti našeho života - kariéra, láska, rodina, bohatství, zdraví, přátelé, děti, vědění a sláva. Chceme-li některou z nich zlepšit, stačí upravit prostor, který mu v bytě náleží.

 

Co potřebujete: plánek vašeho bytu /alespoň přibližný/ a znalost jeho umístění podle světových stran /kde máte sever, jih, východ, západ/ + obrazec - mapu pa-kua.

 

Jak na to: najděte střed bytu, nakreslete si byt na papír. Podle jeho nejdelších stran vytvořte čtyřúhelník (čtverec nebo obdélník) a v něm úhlopříčky. Kde se protnou, tam je střed bytu.

Umístěte obrazec - mapu pa-kua - do středu bytu, natočený tak, aby odpovídala jeho světovým stranám. Tím zjistíte, které části bytu odpovídají kterým životním oblastem. Takto si můžeme zharmonizovat celý byt, či jednotlivé místnosti, části bytu nebo jen pracovní stůl.

  • Pakua-bar

Jak zharmonizovat jednotlivé místnosti:hlavní vchodové dveře do místnosti vždy začínají dle mapy pa-kua jako symbolpro "kariéru, povolání, cestu"

- protilehlá strana (naproti vchodovým dveřím) značí "slávu, úspěch" - vpravo v rohu  vedle oblasti "sláva, úspěch" se nachází prostor pro harmonizaci "vztahů, manželství" - vlevo v rohu vedle "slávy a úspěchu" je oblast bohatství, prosperity"  a tak dále dle mapy pa-kua. Jednotlivé oblasti života bytu, můžete posílit  a vnést tak do svého života harmonii a radostné změny. K harmonizaci prostoru lze použít barvy, materiály, předměty a symboly, které k jednotlivým oblastem dle mapy pa-kua patří. K harmonizaci lze použít také "speciálně pro tento účel vytvořené" harmonizační karty výtvarnice Ziny Rajnochové. Karty umístíme do jednotlivých oblastí dle mapy pa-kua.

 

Výklad k jednotlivým kartám

1. Kariéra, povolání, cesta (ve smyslu postupu). Na samém vrcholu karmického trojúhelníku září hvězda. Karta mám ukazuje správný směr naší životní cesty. Základna trojúhelníku čistí a harmonizuje oblasti ženy - matky a muže - otce. Posílení pomůže v kariéře, získání vytouženého místa, zohledňuje i náš duchovní rozvoj.
2. Manželstí, vztahy. Dvě postavy v partnerském a láskyplném objetí obklopuje a chrání srdce. Karta pomáhá partnerským a manželským vztahům.
3. Rodina, předci.Červený trojúhelník a žluté oko čistí a harmonizuje karmickou zátěž předků a rodiny.
4. Bohatství, prosperita.Karta nám pomáhá zbavit se strachu z existenčních nejistot a usňadňuje naladění na tok hojnosti. Tato zóna značí oblast financí i bohatsví obecně - např. životního štěstí.
5. Zdraví, jednota.Celkové rozmístění ostatních karet harmonizuje střed bytu, či místnosti.
6. Přátelé, pomocníci. Pomáhá a čistí přátelské i mezilidské vztahy. Přivádí do našeho příbytku anděly, kteří se stávají našimi pomocníky a průvodci.
7. Děti, tvořivost. Karta nám pomáhá správně uchopit a zúročit veškeré talenty a karmické předpoklady /kořeny/ a rozvinout je v košatou korunu. Pomáhá nám nalézt odpověď na otázku, kdo jsem, odkud přicházím a kam směřuji.
8. Moudrost, meditace.Zobrazená postava s dětským obličejem není ani muž ani žena, je prozářena světlem a motivuje nás ke zvídavosti a hravosti, dosažení harmonie a rovnováhy v nitru.
9. Sláva, úspěch. Bílý kříž čistí karmický kříž, který si přinášíme z minulých reinkarnací na téma "sláva a úspěch. Karta nečistí jen zevní úspěch /oceňování a uznávání/, ale i to, jak se cítíme uvnitř /naše sebevědomí a sebeúctu.